do kasy suma: 0,00 zł
Lecton - regulamin

Regulamin akcji „30-dniowy dostęp do aplikacji Lecton dla klientów Bean&Buddies”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji kuponowej „60-dniowy dostęp do aplikacji Lecton dla klientów Bean&Buddies” (zwanej dalej „Akcją”) w zakresie umożliwiającym Uczestnikom skorzystanie z aplikacji Lecton (zwanej dalej: „Aplikacją Lecton”) na promocyjnych warunkach określonych po- niżej jest Bean & Buddies Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000477031, NIP 7252070742, REGON 101667878, zwana dalej „Organizatorem”.

2.Regulamin określa zasady udziału w Akcji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji.

3.Regulamin Akcji jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie:

https://beanbuddies.eu/strona/promocjalecton-regulamin

Warunki uczestnictwa w Akcji

4. Warunkiem udziału w Akcji jest zakup kawy Bean&Buddies.

5. Warunkiem udziału w Akcji jest również̇ zainstalowanie w swoim urządzeniu mobilnym Aplikacji Lecton oraz akceptacja regulaminu Systemu Lecton.

Zasady Akcji

6. Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt 4-5 niniejszego Regulaminu otrzyma na adres e-mail unikatowy kod (zwany dalej: „Kodem”), który uprawnia go do korzystania z Aplikacji Lecton przez 30 dni bezpłatnie od dnia aktywacji kodu.

7. Uczestnik może dokonać́ aktywacji kodu na stronie https://promo.lectonapp.com, logując się na swoim koncie w serwisie Lecton lub zakładając nowe konto. Po zalogowaniu lub rejestracji oraz akceptacji regulaminu Lecton, w polu „Wpisz kod promocyjny” Uczestnik powinien wpisać otrzymany Kod i zatwierdzić go.

Następnie Uczestnik powinien uruchomić lub pobrać i zainstalować aplikację Lecton ze sklepu Play dla systemu Android lub App Store dla systemu iOS, a następnie zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy oraz hasło), które zostały podane odpowiednio przy reje- stracji konta w serwisie Lecton.

Kody pozostają aktywne, tj. Uczestnik ma możliwość ich aktywacji na stronie https://promo.lectonapp.com do dnia 31.04.2019 roku. Po tym terminie przesłany Kod straci swoją ważność.

8. Akcja trwa od dnia 01.03.2019 do dnia 30.04.2019.

9. Pula Kodów przeznaczona do wzięcia udziału w Akcji to 5 000 sztuk. W ramach Akcji, każdy z Uczestników jest uprawniony do skorzystania tylko z jednego Kodu.

Reklamacje

10. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo do uzyskania od Organizatora pisemnych informacji na temat Akcji oraz prawo do złożenia reklamacji dotyczących jej prawidłowego przebiegu. Wniosek o udzielenie informacji oraz ewentualne reklamacje należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: office@beanbuddies.eu. Organizator zobowiązuje się do udzielenia in- formacji bądź odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Organizatorowi e-maila Uczestnika.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Kodu oraz Aplikacji Lec- ton. W przypadku problemów z aktywacją Kodu lub działaniem Aplikacji Lecton Uczestnik powi- nien skontaktować się bezpośrednio z producentem Aplikacji Lecton wysyłając e-mail na adres: contact@lectonapp.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl